Services


Our price list

Infinity Compact

 

 

 • Предпроектно проучване
 • Вземане на архитектурни размери и заснемане на пространството
 • Идеен проект
 • 3D визуализация

Infinity Plus

      Всичко от пакетa Infinity Compact

 • Определяне на ключова идея и избор на материали и цветове
 • Предложения и работни чертежи за разположението на осветителни тела, ключове, контакти, подови настилки и стенни покрития, декоративни елементи
 • Описание на заложените мебели и елемнти – по каталог и по индивидуален проект
 • Изготвяне на 2D чертежи на мебели по индивидуален проект
 • Изготвяне на 3D визуализации с високо качество
 • Изготвяне на ценова оферта за вложените продукти

Infinity Ultra

         Всичко от пакетa Infinity Compact             и Infinity Plus

 • Включително проектен мениджмънт
  Иницииране:
 • Предложение за по-добра функционалност на пространството при необходимост
  Планиране:
 • Промяна на изводи ВиК и ОВиК
 • Изготвяне на детайлни чертежи за скрито LED осветление, стенни обшивки и облицовки
 • Изготвяне на количествени сметки за материали
 • Представяне на ценови оферти за предвидените дейности в поетапното развитие на реализацията

Възможност за надграждане с услуга „Декориране“ (стойността се определя от индивидуалните желания на всеки клиент)

20 lev / sq.m.

35 lev / sq.m.

50 lev / sq.m.

*Цените на пакетите са за определени комбинации от включени услуги и след проведена среща ще Ви изготвим персонална оферта, съобразена с вашите изисквания и конкретните нужди на обекта.

Follow us

Tel: +359 887 098 092
E-mail: office@studio-infinity.design